Nå samles den internasjonale eliten innen tannhelse i Tromsø

ARBEIDSGRUPPE: Det vil være over 60 arbeidsgrupper som skal diskutere ulike tema under konferansen. Foto: Nicolas Tourrench/ Standard Norge