Siden 2009 har Inger Eliassen (69) arrangert bussturer for eldre, men nå gir hun seg

TIL FRONT Foto: Alle foto: Håkon Steinmo