Ingen tenkte på å spørre folket på Yttersia hva de mente om kabelen som skulle gå rett gjennom hagene deres

foto
Grunneier Kjell Ove Hveding står her i Søvika, som er et av alternativene for strømtraséen. I bakgrunnen vises vindmølleparken på fjellet, mens Hveding peker på huset til broren, som kan risikere å få en strømkabel gravd ned i hagen. Foto: Privat