Store forskjeller i boligpriser gjør at folk fra distriktet ikke har råd til å flytte til Tromsø

foto