Forrige uke kom regjeringen med en anbefaling om å innføre mobilforbud på skoler i Norge, fra barneskole og helt opp til videregående skoler.

Det er en anbefaling etter Krf-politiker Nikolai Skogans smak. Så snart anbefalingen var klar, så han sitt snitt til å få saken på Tromsø-politikernes bord. Han har nå levert et representantforslag som skal opp i kommunestyremøtet allerede onsdag. Der ber han om at det innføres mobilforbud i Tromsø-skolene.

– Dette er viktig. Elever får bedre akademiske resultater, i form av at elever blir mer konsentrerte, sier han.

Det er ikke første gang Skogan har foreslått å innføre mobilforbud i Tromsø. Denne gangen har han tro på at han faktisk vil få gjennomslag.

– Jeg har vist til en rekke rapporter, både norske og europeiske studier. Håpet er jo at kommunestyret setter seg inn i disse rapportene. Jeg opplever at flere partier er positive til mobilforbudet, så jeg er optimistisk, sier Skogan.

Dersom forslaget hans blir vedtatt, vil det innebære at saken sendes tilbake til utvalgene igjen som da må ta stilling til endringer i ordensreglementet. Deretter må saken på nytt opp i kommunestyret. Dersom alt går som Skogan håper, så tror han et mobilforbud vil kunne innføres ganske kjapt.

– Min ambisjon er at vi skal ha dette på plass neset skoleår, altså til høsten, sier Skogan.

ØNSKER Å PÅVIRKE: Christoffer Molaug Winkler i Elevorganisasjonen Troms mener mobilen har en så stor plass i elevenes hverdag og ønsker at politikerne hører på elevene før de bestemmer seg for noe. Foto: PRIVAT

Bekymret

Leder i Elevorganisasjonen i Troms, Christoffer Molaug Winkler, var en av dem som reagerte kraftig på regjeringens anbefaling om mobilforbud. Han forteller at han forstår hensikten med mobilforbud, men at selve forbudet ikke er hovedproblemet.

– Den anbefalingen regjeringen nå støtter, er jeg redd for at bare skoleledere og lærere bare implementerer uten å faktisk snakke med oss elever. Det er det som bekymrer meg og oss i Elevorganisasjonen, sier Winkler.

Elevorganisasjonen vil gjerne ha et ord med i laget før et mobilforbud innføres. Mobilen har nemlig en veldig stor plass i unges liv.

– Vi elever kommer til å føle på hvorfor vi ikke fikk lov til å ha en stemme i saken, når det gjelder en så stor del av våre liv. Mobilen er jo en stor del av både min og andre unges hverdag, så om det innføres et forbud, vil mange unge reagere, sier Winkler.

Gir mobbeutfordringer

En annen grunn til at Krf-politiker Skogan ønsker mobilfrie skoler, er på grunn av mobbing.

– Vi har utfordringer med mobbing, og vi har rapporter som tilsier at mobilforbud kan få ned mobbingen i skolehverdagen, sier politikeren.

Dette sier Winkler seg helt uenig i.

– Én av tre elever sier ikke ifra om å bli mobbet på nett, og vi er redde for at denne anbefalingen gjør det enda vanskeligere å si fra når skolen sier at telefonen ikke har en plass i skolen, sier han.

Frykter politikerne mister tillit

Lederen for Elevorganisasjonen har en klar melding til politikerne:

– Vi føler at det er et tillitsbrudd til elever. Det bør være opp til hver enkel skole om de ønsker å innføre mobilforbud. Dersom anbefalingen gjennomføres vil det bli reaksjoner. På lang sikt vil en slik avgjørelse føre til at mange unge mister tillit til politikerne, sier han.

Krf-politiker Skogan har forståelse for at dette skaper reaksjoner hos unge.

– Ja, jeg forstår absolutt frustrasjonen, men jeg mener fortsatt at dette er et riktig tiltak. Etter noen år så vil både lærere og elever se at det er fint å ha en mobilfri skole, sier Skogan.