Alle sa at rekorden var umulig å slå. Det gjorde bare Nikolai enda mer bestemt på å få det til