Vil dette virke mot krykkja mon tro? Det tror i hvert fall disse tre