Kommunen vil ha færre og større «kombinertskoler» i Tromsø

foto