Konflikten rundt kloakkanlegget til Mari og Øistein har pågått i 15 år: – Kommunen har prøvd å nagle oss til veggen

foto