Kommunen vil bygge fortau mellom skole og idrettsarena

foto