Huset som brant inneholdt flere ikke-godkjente boenheter

foto