«Barge 21» på tur til Tromsø for å bistå i fjerningen av russertråleren

LEKKER LEKTER: «Boabarge 21» har satt kursen mot Tromsø, der den skal bistå i fjerningen av russertråleren «Bukhta Naezdnik». Foto: BOA Offshore