Det graves som aldri før i Tromsøs gater. Når gravingen er avsluttet, og hull og sår i veibanen lappet, er imidlertid resultatet ofte ikke slik kommunen vil det skal være.

Hjertet i byen

Et eksempel finnes i Storgata, mener veisjefen.

Roser utbygger

Fredag ettermiddag hadde han møte med utbyggeren, som lover å ta tak i saken.

400 gravemeldinger

Storgata er imidlertid bare ett av mange eksempler på slurv etter at entreprenørene har gravd grøft enten langs eller tvers over veibanen. Så langt i år har kommunen registrert rundt 400 gravemeldinger. I disse dager sender kommunen varsel til utbyggere og entreprenører om kontroll på utført gravearbeid i kommunale arealer, i hovedsak trafikkerte.

Umiddelbar utbedring

Schjetne erkjenner at kommunen er tatt litt på senga av all graveaktiviteten i år, og at kontrollressursene ikke strekker til. Samtidig har de som graver et eget ansvar for å følge retningslinjene og kommunaltekniske normer for graving i Tromsø.

Det er mange aktører i sving, både i form av utbyggere og entreprenører. Schjetne legger vekt på at de ikke er ute etter «å ta» enkeltbedrifter, men håper gjennom dialog at reetablering av veiarealene blir gjort etter retningslinjene og den kommunaltekniske normen.

Håper på god dialog

I sommer varslet kommunen stopp i gravingen for en utbygger på grunn av flere avvik. Kommunen får ofte henvendelser fra publikum på dårlig arbeid etter graving.

foto
FEIL METODE: – Dette er et avvik som vi ikke aksepterer. Her vil vannet kunne trenge inn mellom gammel og ny asfalt og ødelegge grunnen under. Her skulle det vært klebing og overlapp mellom gammel og ny asfalt.

Riset bak speilet dersom dialog ikke fører fram, kan bli full gravestopp.

foto
SETNINGSSKADER: – Sannsynligvis setningsskader etter graving.