I byrådets høringsdokument om skolestruktur i barneskolene på Tromsøya foreslås det at de samiske elevene ved samiskklassen på Prestvannet flyttes. Sametingsrepresentant Piera Heaika Muotka (NSR) ber byrådet lytte til foreldrene når de nå skal endre skolegrenesene på Tromsøya.

- Vi må huske på at en av grunnene til at den samiske barnehagen i sin tid ble lagt til Prestvannet, var på grunn av nærheten til den samiske klassen på Prestvannet skole, påpeker Moutka i en pressemelding.

- Dette legger til rette for et godt samiskspråklig samarbeid mellom skole og barnehage, og for kontinuitet i overgangen mellom barnehage og barneskole. Det har også ført til at mange samiske familier har valgt å bosette seg i nærområdene ved Prestvannet, sier Muotka  videre.

iTromsø skrev i helgen at flyttingen foreslås for å frigjøre sårt tiltrengt areal på skolen. Dette har fått flere foreldre til å reagere.

– Det virker som om dette er et enkelt og billig alternativ for kommunen og det føles langt fra som en grundig gjennomgang av skolestrukturen, sier Synnøve Sjøblom, som har barn i 2. klasse ved skolen.

Foreldremøte

Torsdag den 8. januar ble det avholdt et foreldremøte for foreldrene ved Prestvannet som blir berørt av de nye forsalgene. Foreldrene uttrykte bekymring for at bruken av samisk språk blant barna og ungdommen i Tromsø fortsatt er i en skjør situasjon, og at en slik stor forandring vil kunne medføre at mange elver slutter i samiskundervisningen.

- Tromsø kommune har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget, og ordfører Jens Johan Hjort sitter også i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på tiltak for å sikre de samiske språkenes situasjon. Det er viktig at Tromsø kommune satser på å bli et fyrtårn for samiskundervisning, og dette kan man ikke gjøre uten en god dialog med foreldrene, sier Muotka.

Synnøve Sjøblom mener konsekvensen ved flytting kan bli at foreldrene velger å la barna fortsette på nærskolen - uten samisktilbud - heller enn å flytte barna etter samisktilbudet.

- Flere av foreldrene har snakket om å trekke ungene sine ut av samiskklassene slik at de kan fortsette å gå på sin nærskole hvor ungene våre har venner, nettverk og fritidsaktiviteter, sier Sjøblom.

Kort svarfrist

Sakens høringsfrist er satt til 20. januar, og Sametingsrådet har bedt om møte med byrådet den 19. januar. I tillegg inviterer byrådet foreldrene til møte den 15. januar.

- Når høringens svarfrist er så kort, forventer jeg at byrådet nå vektlegger tilbakemeldingene fra foreldrene i sin videre saksbehandling, avslutter Muotka.

Anna Amdal Fyhn, byråd for utdanning i Tromsø kommune, er forberedt på reaksjoner på forslaget.

– Det er alltid vanskelig å flytte på tilbud som fungerer så godt som det gjør på Prestvannet, men i vår gjennomgang har vi tenkt rasjonelt og sett på hvordan vi kan utnytte kapasiteten i kommunen på best mulig måte, sier Fyhn til iTromsø.