Byrådets upresise kommunikasjonen rundt kommuneøkonomien har skapte sterke reaksjoner hos opposisjonen spesielt.

Også Høyre reagerer på den opprinnelige pressemeldingen og fremstillingen. Gruppeleder Erlend Svardal Bøe har nå sendt en e-post til kommunen der han krever svar fra byrådsleder Kristin Røymo. Han mener kommunens økonomiske tilstand er viktig informasjon for kommunestyret og kommunens innbyggere, og skriver at Høyre ser alvorlig på det de anser som pressemeldinger basert på politisk spill og retorikk.

– Jeg har valgt å sende spørsmålene fordi regnskap er noe av det viktigste kommunen kommuniserer ut til innbyggerne. Når det blir gjort så grove feil, og man er mer opptatt av å formidle politikk enn det som er riktig, så er det veldig alvorlig, sier Bøe.

Ber om svar

Det var tirsdag at byrådet presenterte kommuneregnskapet, og samtidig sendte ut en pressemelding der de meldte om et overforbruk på 100 millioner kroner i 2015. I en ny pressemelding onsdag kveld skrev Tromsø kommune at tirsdagens presentasjon av kommuneregnskapet inneholdt misvisende informasjon.

Bøe ber i eposten om svar fra byrådet på hvem som skrev den opprinnelige pressemeldingen, hvem som godkjente utsendingen, hvem som gikk igjennom innholdet, om fagadministrasjonen var kjent med innholdet og om fagadministrasjonen var med på utarbeidingen av meldingen.

Tidligere finansbyråd, Jonas Stein (V), stiller også spørsmål omkring pressemeldingen.

- Som kommunestyrerepresentant synes jeg det er svært alvorlig at byrådslederen og finansbyråden i Tromsø kommune har sendt ut feilaktig og misvisende informasjon til innbyggerne, media og kommunestyrerepresentantene, skriver Stein i e-posten.

– Den første pressemeldingen hadde tittelen «100 millioner i overforbruk i 2015», noe som alle mediene kastet seg på. Til og med iTromsøs hadde forside om det. Byrådet hadde bevisst miskommunisert, og da stiller jeg spørsmål om hvordan man kan begå denne typen feil, sier Bøe.

Bøe stiller også spørsmål ved hvorfor byrådet valgte å øke eiendomsskatten, når begrunnelsen for det var at man gikk mot et underskudd i kommunen.

– Men det er feil, kommunen går med overskudd. Hvorfor vil de ikke heller redusere eiendomsskatten?

LES OGSÅ: «Vi har ikke buffer på fond. Sparekontoene er helt tømt.»

Bøe venter nå på svar fra byrådet.

– Dette handler om hvorvidt vi kan ha tillit til byrådet. Det synes jeg er et viktig spørsmål å stille.

Så på helheten

Jens Ingvald Olsen (Rødt), byråd for finans, mener kommunestyret og kommunens innbyggere i aller høyeste grad kan ha tillit til byrådet. Han stiller spørsmål ved hvorvidt Bøe i det hele tatt har lest den første pressemeldingen.

– Allerede i andre avsnitt står det at kommunen hadde et netto driftsresultat på 18 millioner kroner. Det er også ytterligere utdypet lenger ut i pressemeldingen. Et regnskap skal gi et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen ved årsskiftet, det består av mer enn bare sluttsummen. Og det er vesentlig i den kommunale økonomien at regnskapet dokumenterer et overforbruk fra det opprinnelige vedtaket, sier han.

Viktig budskap

– Så kom det inn noen ikke-budsjetterte ekstrainntekter på slutten av året, som lavere pensjonskostnader og ekstraordinære skatteinntekter. Vi mener at overforbruket er et viktig budskap å fokusere på, og derfor la vi det slik fram, sier han.

Olsen vedgår at det var uheldig å bruke ordet «regnskap» i første linje i pressemeldingen, fordi det kunne tolkes som at sluttresultatet viste et overforbruk.

– Men helhetlig sett er det som står i pressemeldingen riktig. Angrepene fra opposisjonen skyldes at det er de som har brakt kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon. Man kan ikke basere familieøkonomien på at man skal vinne i lotto på slutten av året.

Svar

Olsen er ikke kjent med hvem som skrev den første pressemeldingen.

Det har ikke lyktes iTromsø å komme i kontakt med byrådsleder Kristin Røymo, men byrådets kommunikasjonsrådgiver, Stein Fredriksen, opplyser at de jobber med et svar som Bøe skal få i god tid innen fristen på fem virkedager.

foto
TILLIT: Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, mener kommunestyret og kommunens innbyggere så avgjort kan ha tillit til byrådet. Foto: Jon Terje Eiterå Foto: Jon Terje Eiterå