Tirsdag skrev iTromsø om den katolsk biskopens fordømmelse av kommunens handlingsplan om kjønns- og seksualitetsmangfold, som han mener legger til rette for homo-indoktrinering av barn. Lægdene ønsker på sin side handlingsplanen velkommen.

– Jeg synes det er klokt av kommunen at de utarbeider en slik plan, sier han, og forteller at det har skjedd store forandringer i Den norske kirkes syn på homofili de siste årene:

– Jeg er klar over at kirken har hatt en viktig rolle når det gjelder homofilispørsmålet. Derfor var vi med på Pride for andre gang, og hadde i høst for første gang en regnbuemesse under skeive dager og flagget med regnbueflagg utenfor domkirken hele uka.

–Påført smerte

Lægdene mener kirken må ta et oppgjør med holdningene de historisk har hatt.

– Jeg er klar over at kirken har påført masse mennesker smerte, og fortsatt gjør det, gjennom holdningene til homofile og lesbiske.

– Kirken har gjort flere personers liv svært vanskelige, og det er nok å si det litt forsiktig. Derfor skulle jeg ønske at vi etter hvert beklagde offentlig at vi har påført mennesker smerte med våre holdninger. Mange har levd hele liv fri for kjæreste, eller uten å tørre å finne en kjæreste. Det har kirken helt klart vært medansvarlig for. Det er smertefullt å tenke på. Derfor er det heller ikke rart at folk er sinte på kirken.

Beklager selv

Domprosten har levert et høringssvar til kommunen om deres handlingsplan sammen med kirkeverge Nils H. Opsahl. Lægdene understreker at det ennå er ulike holdninger i kirken, og at han ikke er uttaler seg på vegne av et samlet prestekollegium. I uttalelsen skriver de:

«Kirken har endret seg, og vi beklager all den diskriminering og ekskludering som LHBT-personer/skeive har vært utsatt for fra kirken, og vil arbeide for at dette tar slutt».

Domprosten er ikke redd

Lægdene stiller seg ikke bak holdingene til biskop Berislav Grgić som mener kommunen legge opp til homo-indoktrinering av barn med den nye handlingsplanen.

– Jeg tror Den norske kirke har hatt godt av å ta en runde på disse spørsmålene, selv om det har vært vanskelig og det ennå finnes ulike syn internt. Det tror jeg andre miljøer også kunne hatt godt av. Samtidig så har vi enda ulike syn på homofil vigsel i kirken, og det kan være krevende med to likestilte syn.

Grgić skriver at han frykter at barn kan bli homofile mot foreldrenes ønsker, og mot hvilken legning de «naturlig» ville fått uten en slik handlingsplan.

– Jeg er ikke redd for at det skal bli flere homofile i samfunnet av at man har et åpent syn på det. Og det hadde heller ikke vært noe problem om de ble det, sier han.