En av de siste hindringene for å innføre bompenger i Tromsø er ryddet av veien

PROBLEM: - Trafikkveksten er faktisk større enn befolkningsveksten her i Tromsø. Det må vi gjøre noe med, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg.