Her lå den egentlige Skriverplassen i Tromsø

HANSJORDNES: I denne gården bodde sorenskriver J.R. Nilson mellom 1822 og 1837. Det er grunnen til at området i bakgrunnen, mellom de to bebyggelsene, fikk navnet Skriverplassen. I den lille stua man så vidt skimter mellom våningshuset og huset på hjørnet hadde Nilson kontor. Bak bryggene og lagerhusene til venstre skimter vi fjæra som altså en gang gikk opp dit vi i dag har rundkjøringa. Bildet som skal være fra 1925-35, er gjengitt med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Ukjent fotograf/ PEM-BYM-00262