I helgen hadde Nordland, Troms og Finnmark Venstre fellessamling på Sommarøy. Representanter fra Unge Venstre var også til stede for å fremme forslag til uttalelser på ungdomspremisser, hvor en av uttalelsene dreide seg om ungdomskort for kollektivtransport i landsdelen.

– Alle de tre fylkene i Nord-Norge har ordninger med ungdomskort. Ungdom kan betale en fast sum for å reise ubegrenset med buss, ferge og hurtigbåt i 30 dager om gangen. Dette er en veldig god ordning som gjør lett og billig for ungdom å reise innad i fylket, skriver ungdomskandidat Benedicte Bjørnås i et presseskriv fra Troms og Finnmark Unge Venstre.

Prisforskjeller i fylkene

Ungdomskandidaten påpeker imidlertid at det finnes svakheter med ordningen. Blant annet kan ungdommer fra Troms bruke kortet til å reise til Nordland eller Finnmark, men ikke hjem til Troms igjen. Ungdomspartiet mener det er dyrt, tungvint og upraktisk å forholde seg til fylkenes ulike organiseringer.

Unge Venstre tror også at variasjoner i pris og aldersgrupper kan bli bedre med en fellesløsning.

– I Finnmark er det 250 kroner måneden for de mellom 12 til og med 19 år. I tillegg kan elever i videregående og studenter bruke kortet. I Nordland er prisen 399 kroner måneden for 16 til og med 19 år. Og i Troms er prisen 660 kroner. Venstre vil ha et rimelig tilbud for alle ungdommer i Nord-Norge fra 15 til 25 år. Slik vil også studenter kunne ta nytte av tilbudet, står det i presseskrivet.

– Stor betydning for ungdom

Ungdomskandidaten mener et tilbud med felleskort vil være bra for borteboere og ungdommer bosatt langs fylkesgrensene, og ikke minst gjøre det lettere for ungdommene å delta på kultur, idrett og andre aktiviteter.

– Et felles ungdomskort for Nord-Norge vil ha stor betydning for ungdom og miljø, og liten betydning for fylkeskommunenes utgifter, skriver Bjørnås.