Til tross for flere bompasseringer enn forventet – langt lavere inntekter for Tenk Tromsø