Smitterekord i Bergen – vil ha strengere regler enn de nasjonale

foto