Kort oppsummert

  • Den norske regjeringen har anbefalt et forbud mot mobiltelefoner i skoler landet over.

  • Utdanningsdirektoratets anbefaling gjelder for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

  • Elevreaksjoner er blandede, men de fleste forstår formålet med forbudet, som er å redusere distraksjoner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Pressemeldingen ble lagt ut etter en anbefaling av utdanningsdirektoratet. De gjør det klart at mobiltelefonene ikke har en naturlig plass i en norsk skolehverdag.

Anbefalingene gjelder både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. På barne- og ungdomsskoler vil de unngå mobiltelefoner under både skoletimene og i friminuttene, mens på videregående skoler er anbefalingen kun mobilforbud i skoletimene.

HAR FORTSATT DISTRAKSJONER: Patrick Karlsen er usikker på om anbefalingene vil hjelpe. Foto: Vithushan Packiyarajah

– Er forståelig

På Kongsbakken videregående skole er det blandede reaksjoner blant elevene. Patrick Karlsen som er elev ved skolen synes anbefalingene er forståelige fordi mobiltelefonene kan være distraherende:

– Når vi har PC, så føler jeg at vi ikke trenger en mobil for å søke svar på oppgaver. Så der er jeg enig i at man kan klare seg fint uten mobil i timene, sier han

En annen elev, Kristian Skjærstein, sier seg enig i mobilforbudet, men av en annen grunn.

– Jeg synes det burde være slik. Mobilen skal ikke være viktig i en time, for vi har lærere som har utdannet seg så mye for å lære oss ting, sier han.

– Vi har jo mye nettbasert læring og det foregår på en datamaskin, så mobilbruk i timen er sånn sett ikke nødvendig, fortsetter han.

Medelev Ingeborg Andreassen Hellebust mener at de nye anbefalingene vil føre til økt fokus i timene.

– Det er jo vanskelig å gå fra å være distrahert, til å gå tilbake til å bli fokusert i skoletimene. Jeg tror ikke de andre føler det er en «big deal», men det er det jo, sier hun.

Selv om man krysser vekk den ene distraksjonen mener Karlsen at man fortsatt har en teknologisk distraksjon til.

– Man har fortsatt distraksjoner på PC, og en MacBook er jo ganske lik en iPhone. De har de samme funksjonene og jeg vet egentlig ikke hvor mye anbefalingene vil hjelpe, sier Karlsen.

FLERE BLIR SOSIALE: Patrick Karlsen og Ingeborg Andreassen Hellebust er enige i at forbudet vil hjelpe flere med å snakke med hverandre i timen. Foto: Vithushan Packiyarajah

Hellebust føler at mobilforbudet kan bidra til at flere vil bli sosiale i timen.

– I vår klasse er det veldig sosialt og vi snakker, når det er snakking. Det er først når vi skal jobbe at man begynner å sjekke telefonen, for man kjeder seg gjerne når det ikke er snakking, men kun jobbing, sier hun.

Dette sier Karlsen seg enig i.

– Hvis man ikke er på telefonen så vil jeg tro at det er lettere å prate med hverandre, slik vi gjorde på barneskolen. Jeg tror det er lettere å bli distrahert når du har både telefon og PC, men når du kun har PC tror jeg man heller tar og snakker til naboen når man kjeder seg, sier han.

TROR DET VIL GÅ: Kristian Skjærstein tror elevene vil bli vant til mobilforbudet etter hvert. Foto: Vithushan Packiyarajah

– Jeg trodde det alltid var en regel

Om elever kommer til å følge regjeringens anbefalinger var ikke elevene veldig sikre på.

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg trodde det alltid var en regel at man ikke skulle ha telefon, bare at lærerne ikke tenkte så mye på det. Derfor tror jeg ikke at elevene vil se på dette som en stor forskjell, sier Karlsen.

– Nei, ikke egentlig. Jeg tror ikke elevene kommer til å bry seg så mye. Elevene kommer til å være diskre med mobilbruken i timene, sier Hellebust.

– Hehe, kanskje ikke i starten men etter en stund så er det mulig at det går under huden på de fleste elevene, avslutter Skjærstein.

POSITIV: Pål Julius Skogholt synes det forbudet er en god idé. Foto: Ronald Johansen

Politikerne svarer

SV-politiker Pål Julius Skogholt stiller seg positiv til anbefalingene.

– Det er jo noen skoler som allerede har mobilforbud, men det er fint at regjeringen kommer med disse anbefalingene, sier Skogholt.

Han er tydelig på hva hensikten med forbudet er.

– Utgangspunktet er innstramming av reglene og at mobilene kan være veldig forstyrrende i undervisningstimen, fortsetter han.

KrF-politiker Nikolai Skogan er enig med Skogholt og legger til at det er en rekke fordeler med mobilforbudet.

– Vi har studier fra flere europeiske land med slike forbud, og noen av de er eksempelvis mindre mobbing og bedre akademiske resultater, så det er en rekke fordeler her som tilsier at vi må innføre dette i Tromsø også, sier Skogan.

EN REKKE FORDELER: Nikolai Skogan er klar på at ungdommen får mye igjen for å følge med i timen. Foto: Ronald Johansen

Skogan sier at det ikke er utenkelig at noen elever velger å se vekk ifra anbefalingene.

– Man kan miste muligheten til å få den gode gevinsten ved å ikke følge med i timen, men det kan også gå utover skolemiljøet, sier han.

Noe Pål Julius Skogholt er sikker på er at dette vil være en overgangsfase.

– Elever vil ofte unngå regler de ikke liker, men det vil være en overgangsperiode.

Han avslutter med å si at debatten ikke kun handler om mobilforbud.

– Det handler også om digitalisering av skolen. Det er viktig at lærerne også er med på å bestemme innstrammingene og at det tas gode pedagogiske valg bak beslutningene, avslutter Skogholt.