Redningsmennene måtte tilbake på jobb uten varige resultater