Totalt reduseres drivstoffavgiften med 600 millioner kroner. Grunnavgiften for mineralolje fjernes samtidig, men det berører ikke-veigående maskiner.

– Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Norges Automobil-Forbund (NAF) er ikke synderlig imponert:

– Dette er et minikutt som ikke vil utgjøre en stor forskjell for den vanlige bilisten, sier pressesjef i NAF Ingunn Handagard til VG.

Hun viser til at staten tar inn 14 milliarder kroner årlig i drivstoffavgift og mener et avgiftskutt på 600 millioner monner lite.

– Vi håper regjeringen vil følge opp med flere tiltak og innser hvor hardt de skyhøye drivstoffavgiftene slår inn i økonomien til vanlige folk, sier NAFs talsperson.

Ifølge NAF er nesten ti kroner av literprisen moms og andre avgifter.

– Langt unna å levere

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at den vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter.

– Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

NAF er av en annen oppfatning:

– De er langt unna å levere på løftene fra Hurdalsplattformen, sier Handagard.

Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Vedum sier at mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring.

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner, mens høyere CO₂-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,26 milliarder kroner.

Nettoreduksjonen blir dermed i overkant av 600 millioner kroner.

BLID: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fjerner grunnavgift

Stortinget har vedtatt å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra 1. januar. Det vil særlig komme bygg- og anleggsbransjen til gode, mener regjeringen.

Fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer en lettelse på 1,95 milliarder kroner. Høyere CO₂-avgift for ikke-veigående maskiner øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige.

Nettoreduksjonen i avgifter på drivstoff til ikke-veigående maskiner – jordbruks- og anleggsmaskiner og industri – blir dermed om lag 1,56 milliarder kroner.

Redusert drivstoffavgift og fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer totalt en avgiftsreduksjon på cirka 2,2 milliarder kroner, etter at økningen av CO₂-avgiftene er medregnet.