Tidligere har det blitt tatt opp to medisinstudenter på samisk språkkvote, nå blir det seks studenter. Det skriver UiT på deres hjemmeside.

Kunnskapsdepartementet har etterkommet ønsket fra UiT om å sikre flere søkere med samiskspråklig kompetanse plass ved medisinutdanningen i Tromsø.

Tidligere har UiT utredet behovet for å øke kvoten av søkere med samisk språkkompetanse, etter at departementet ba om dette. Nå har departementet tatt UiT sin tilrådning til følge, og ved neste opptak til medisinstudie blir det seks plasser for søkere med samisk språkkompetanse.

Bygger kompetanse

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, sier at dette tiltaket vil sikre flere godt utdannede i sårt tiltrengte roller i nord.

– UiTs strategi legger stor vekt på det ansvaret vi har og tar for å bygge kompetanse som de samiske samfunnene trenger. Vi foreslo den økte kvoten for samiskspråklige medisinstudenter til departementet, som en følge av at antallet medisinstudenter går opp totalt. Det er viktig at vi kan utdanne flere samiskspråklige og nordnorske kandidater, for da vil vi også se flere godt utdannede mennesker i sårt tiltrengte roller i nord, sier Tveiterås, til UiT.

Kunnskapsdepartementet har samtidig innvilget en søknad fra UiT om å redusere kvoten for nordnorske søkere fra 80 til 50 prosent på bachelorutdanningen i ergoterapi.

De andre fagene med samisk kvote

Det er ikke bare medisinutdanningen som har samisk kvote på UiT.

Rettsvitenskap vil ha tre studieplasser til søkere med samisk språkkompetanse.

Odontologi har inntil to studieplasser til søkere med samisk språkkompetanse.

Faget som heter «Integrert master i teknologiske fag» får en kvote på 50 prosent for søkere fra Nord-Norge og innenfor denne kvoten skal det være fem prosent for søkere med samisk språkkompetanse.

Psykologistudiet skal ha 60 prosent kvote for søkere fra Nord-Norge og to av studieplassene settes av til søkere med samisk språkkompetanse.

I ernæringsstudiet er to av plassene satt av til søkere med samisk språkkompetanse, og det samme gjelder for utdanningen i paramedisin og farmasi, hvor også 50 prosent av studieplassene skal settes av til søkere fra Nord-Norge.

Andre helsefaglige utdanninger skal ha en kvote på 80 prosent søkere fra Nord-Norge og 10 prosent av disse skal være satt av til søkere med samisk språkkompetanse.