Derfor kan ikke politikerne vedta en generell ansettelsesstopp

foto