NHO Arktis: – Kommunen har i praksis innvilget seg selv et konkurransefortrinn ved å åpne for skjenking i havneterminalen

VIL HA LIKE VILKÅR FOR ALLE: Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, er ikke imot skjenking ved Havneterminalen, men er opptatt av at konkurransevilkårene skal være mest mulig lik, uavhengig av hvor i byen de forskjellige serveringsaktørene ønsker å etablere seg. Foto: Moment Studio NHO Foto: Moment Studio