UiT skal tilby samisk sykepleierutdanning: – Det er et etterlengta tilbud

foto
PLANLEGGINGEN: Det har vært litt av en vei å gå for å få til samarbeidet mellom UiT og Samisk høgskole om en egen samisk sykepleierutdanning og dette bildet er fra ett av møtene hvor planlegging har vært tema. Fra venstre: Gunn Kristin Øberg, Grete Mehus, Vibeke Guddingsmo, Linda Okstad, Laila Susanne Vars, Anja Somby, Thrina Loennechen, Johan Ailo Kalstad.