Etter nesten fem tiår som flybussoperatør til og fra flyplassen på Langnes, mistet Cominor retten til å bruke holdeplassene nærmest terminalbygget.

Etter en anbudskonkurranse i regi av Avinor Tromsø var det Bussring som overtok bruksretten til holdeplassene fra 1. juni. Dermed ble Cominor kastet ut. Nå har det nærmest blitt en «flybusskrig» i Tromsø.

– Cominor har lagt ned sine ruter fra UNN til flyplassen og styrket med flere avganger fra sentrum. De har til og med senket billettprisene med 35 prosent fra 90 til 60 kroner, for å forsøke å kapre kunder, men den strategien har de ikke lykkes med. Majoriteten av kundene drar jo fra flyplassen og inn til sentrum, og da er vi det eneste selskapet som får de fra dør til dør, sier daglig leder i Bussring AS, Henry Nyvoll.

– Merket nedgang

Administrerende direktør i Cominor, Hege Pedersen, bekrefter at de har senket prisene voldsomt.

– Ja, det stemmer. Det er for å gi kundene kompensasjon for at de nå må gå lenger, sier Pedersen.

At de også har styrket tilbudet fra sentrum med flere avganger, bekrefter hun.

– Vi har noen flere avganger for å få fornuftige skiftplaner og stillingsprosenter.

Etter at Bussring tok over kremplassen ved flyplassen, har Cominor opplevd en nedgang.

– Ja, det har helt klart vært en nedgang og fram til 24.–25. juli kjørte vi kun fra sentrum til flyplassen, men det har bedret seg nå. Nå kjører vi begge veiene og opplever bedre trafikk, sier Pedersen.

Vurderer rettssak

Cominor har ikke tenkt å gi seg uten kamp.

– Vi har kjørt flybuss mer eller mindre i 50 år og det er vår intensjon fremover også. Vi ønsker å komme nærmere perrongen for kundene sin del, men det har vi ikke fått til, til nå, sier Pedersen.

foto
IKKE FORNØYD: Direktør i Cominor, Hege Pedersen.

– Vi vurderer fortsatt den saken. Vi har fått en midlertidig forføyning i Oslo tingrett som ikke nådde fram. Vi skal gå igjennom den med våre advokater og så ta en vurdering om vi skal gå til rettslige skritt, forklarer hun.

De har blant annet tatt opp lovligheten rundt det å nekte Cominor adgang til holdeplassene ved terminalbygget og prosessen rundt anbudet.

– Jeg regner med vi tar en beslutning om 14 dager, sier Pedersen.

Cominor kontaktet Tromsø kommune i juni for å få en lovlighetsprøving av vedtaket om å nekte busselskapet. Det vedtaket endte nedslående, da kommunen konkluderte med at veisløyfen som går opp til og langs terminalbygget ikke er å anse som offentlig trafikkareal.

Krangler om plassene

Nå må kundene gå på nedsiden av veien for å finne Cominor, som må stå på de vanlige plassene utenfor terminalområdet.

I sentrum er det verre.

– Cominor kjører fortsatt flybuss og det har blitt en litt uheldig situasjon i juni i og med at de intensiverte trafikken fra sentrum til flyplassen, sier Henry Nyvoll.

Det har ikke vært problemfritt.

– Det er nesten slik at vi slåss om å bruke holdeplassene fra sentrum, så det er ikke en veldig god situasjon å være i. Enkelte avganger har de lagt til nøyaktig samme tid som oss, forklarer daglig leder i Bussring.

Det har skapt en utfordring, spesielt ved stoppene fra Scandic Ishavshotell og busstoppet i Storgata like ved siden av Gründer.

– Det skaper en utfordring, helt klart. Cominor er i sin fulle rett til å fortsette og kjøre flybuss, men jeg undrer meg over miljøregnskapet. Jeg registrerer at belegget de har på sine busser til flyplassen er veldig lavt. Cominor sin oppførsel og opptreden får stå for deres regning. Vi har helt klart tenkt å drive videre, i hvert fall i fem år, sier Nyvoll.

Saken fortsetter under bildet

foto
FIKK ANBUDET: Henry Nyvoll og Bussring.

– Over budsjett

Etter en litt trøblete start der selvskapet de to første dagene hadde problemer med betalløsningene, har alt nå begynt å gå mer på skinner for busselskapet.

– Jeg har ikke oversikt over antall passasjerer, men i juli var vi faktisk over budsjett og det er vi veldig godt fornøyd med, påpeker Nyvoll.

Utvider ruter

Bussring har ikke tenkt å si seg fornøyd med å ha fått kremplassen ved flyplassen, men har tenkt å gjøre tilbudet enda bedre.

– Fra og med 19. juni la vi enkelte ruter rundt sørspissen både på morgen-, ettermiddag- og kveldstid. Vi har ikke reklamert så heftig med det, for det trenger en modningsperiode, sier Nyvoll.

I løpet av august skal Bussring også starte med ruter som begynner ved Solligården i Tromsdalen.

– Det skal bli mulig for folk i Tromsdalen å ta én og samme buss til flyplass. Vi har også en klar målsetting om å utvide rutetilbudet til flere områder etter hvert. Vi jobber med saken, sier Nyvoll.