– Aksjeselskap er en organisasjonsform som ikke gir like god politisk kontroll over virksomheten som vi ønsker, sa Arbeiderpartiets Jarle Heitmann da kommunestyret behandlet saken om hvordan det nye Tromsøbadet skulle organiseres.

Fremskrittspartiet hadde da foreslått at badet skulle skilles ut som et kommunalt aksjeselskap.

Underskudd rammer drift

– Om vi har et aksjeselskap vil ikke et underskudd – og vi vil få underskudd på badelandet – bli belastet kommunens drift, sa Frps Jan Blomseth.

Han mente at eventuelle underskudd på sin side ville kunne føre til eierinnskudd – noe som ikke vil gå på drifta, men på investeringsbudsjettet.

Lavere momsrefusjon

Jarle Heitmann var imidlertid ikke enig.

– Om vi har et aksjeselskap vil vi ikke bli omfattet av samme skatteregler som et kommunalt foretak, og vi ville blant annet ikke kunne få like omfattende momsrefusjoner, sier Heitmann.