Trafikkontrollen ble gjennomført på toppen av øya, og politiet melder at alle bilistene hadde "orden i sysakene".