For tredje år på rad ble Homofrydprisen delt ut Tromsø Arctic Pride. Politikerne Ingrid Kielland og Jarle Heitmann deler årets pris med Plan- og utviklingsleder Bi Haavind i Tromsø kommune.

Arkitekter bak ny handlingsplan

Haavind og politikerne fra SV og Ap omtales som de tre arkitektene bak Tromsøs nye handlingsplan for skeive, av Arctic Pride-organisasjonen.

– De får prisen får sitt mangeårige engasjement for å få på plass en ny handlingsplan for den skeive befolkningen i Tromsø, uttaler festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen i en pressemelding.

Planen har navnet «2017-2021 Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø».

Samarbeid med kommunen

I juryens begrunnelse heter det at «disse tre i mange år har gått langt ut over det en kan forvente for å bidra til et politisk styringsinstrument for den skeive befolkningen i Tromsø».

– Arbeidet med planen har pågått i noen år, og vi i FRI Troms og Tromsø Arctic Pride har hatt et godt samarbeid med kommunen og politikerne hele veien. Vi sa innledningsvis at vi vil ha en handlingsplan som kan være en mal og rettesnor for Tromsø, men også for øvrige kommuner i Norge – og det er dette vi har fått, uttaler Fredriksen.

Innsats rettet mot skoler og barnehager

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater til Homofrydprisen, samt velger ut vinneren. Prisen er ment som en æresbevisning fra Foreningen FRI Troms og Tromsø Arctic Pride.

Festivalens styre poengterer at den nye handlingsplanen tar særlig høyde for undervisning om flere typer kjærlighet og måter å leve sammen på. Innsatsen skal særlig rettes mot skoler og barnehager, samt folk som jobber i offentlig sektor.

Homofrydprisen består i et diplom, og ble utdelt av festivalsjefen under en seremoni på paradeshowet på Stortorget i Tromsø lørdag ettermiddag. Tidligere vinnere er seksjonsoverlege ved UNN, Vegard Skogen, og regionleder for Amnesty Region Nord, Ole-Gunnar Solheim.