Middeltemperaturen for september 2015 var på 9,3 grader, ifølge Vervarslinga for Nord-Norge. Normalt ligger den på 6,7 grader. Kun fem ganger har det blitt registrert en så varm eller varmere september. Sist var i 2013, da middeltemperaturen ble 10,0 grader, og den varmeste var i 1934 da det gjennomsnittstemperaturen lå på hele 11,1 varmegrader.

Varmeste dag

14. september var den varmeste dagen i september 2015. Da ble det målt 17,7 grader. 3,6 grader var den laveste temperaturen. Det ble målt 7. september.

– Grunnen til at det har vært så varm september i år kommer av at polarfronten har ligget litt nord for oss. Dermed har varmere luftmasser sørfra sluppet til. I sommer var det litt kjølig og da lå polarfronten lenger sør for Norge, opplyser meteorologikonsulent Odd I. Olsen.

Totalt kom det 51 millimeter nedbør i løpet av måneden. Normalen er på 102 millimeter.

Mest nedbør på et døgn var 12,1 millimeter. Det ble målt 30. september. Det var målbar nedbør 24 av månedens dager, mens normalen ligger på 23 dager.

– Det er halvparten av normal nedbør for september i år. Det har vært høytrykksvær og fralandsvind, da blir det ikke nedbør av betydning. Nedbør får vi oftest fra vestlig kant, slik som det er nå, opplyser Olsen.

99,1 timer med solskinn

Det var to klarværsdager i september, 10 dager var delvis skyet, og 18 dager var overskyet. Normalen er henholdsvis to, 11 og 17 dager.

Kraftigste middelvind som ble målt var på 14,2 m/s (som er stiv kuling). Dette ble målt 29. september. Kraftigste vindkast var på 24,5 m/s.

Det var 99,1 timer med solskinn. 92,1 timer er normalen. Det er normalt at man har mer eller like mye solskinn i september hvert femte år. Sist var i 2013, da det ble målt 177 timer. I 1990 ble det registrert hele 192,2 timer.