For en drøy uke siden skrev iTromsø om fortvilelsen foreldrene i Kråkeslottet barnehage opplever for tiden. Barnehagen er foreldrestyrt, og får leie hus og tomt gratis av kommunen, mot at de tar seg av vedlikehold.

Ettersom bygget er verneverdig er dette både krevende og kostbart, og da en over 100 år gammel mur på barnehagens tomt raste ut i naboens hage la kommunen ansvaret på barnehagen.

Kinkig situasjon

Ettersom barnehagen ikke har kompetanse til å ordne opp via dugnadsarbeid, og ikke har mulighet til å ta opp mer lån, står de nå i en kinkig situasjon: særlig ettersom de for få uker siden fikk endelig avslag fra eiendomskontoret i kommunene på forespørselen om hjelp til fjerning av muren.

Dialog

Nå kan derimot situasjonen se litt lysere ut for barnehagen.

Finans- og næringskomiteen med Jarle Heitmann i spissen har nemlig vedtatt et tilleggspunkt i «Økonomirapport nr. II» som omhandler barnehagen.

Punktet lyder: «Komiteen anmoder byrådet om å gå i dialog med Kråkeslottet barnehage for å finne løsning på mur».

– I komiteen kom det opp spørsmål til byrådet om muligheten for kommunen til å se på saken. Vi anmoder byrådet om å gå i dialog med Kråkeslottet for å finne en løsning. Hva denne løsningen innebærer er opp til byrådet – det er en ganske komplisert sak og det er flere nyanser vi må få på bordet, sier Heitmann.

– Det er byrådet som gjør den jobben, men vi har vist politisk vilje i komiteen. Vi ønsker å komme barnehagen i møte.

Praktisk bistand

Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen, sier at kommunen gjerne vil hjelpe.

– Men kommunen har hundrevis av festeavtaler med både boligeiere og bedrifter, samt andre barnehager. Fester har alle plikter og rettigheter i forvaltningen av eiendommen og det ville blitt en utilbørlig forskjellsbehandling dersom kommunen med grunnlag i festeavtalen skulle yte bistand til å hjelpe Kråkeslottet med denne muren, sier han.

– Men kommunen vil på et selvstendig grunnlag bistå barnehagen i en vanskelig situasjon. Det er en beslutning som komiteen har tatt, og som vi regner med at kommunestyret vil være positivt til. I første omgang ønsker vi å få byutvikling til å gjøre ei befaring og kartlegge hva som er fornuftig å gjøre – om det må lages en ny mur, eller om man kan lage ei skråning. I utgangspunktet vil det altså ikke være snakk om ei bevilgning, men å yte praktisk bistand. Dersom det blir snakk om at det må leies inn kompetanse må vi komme tilbake til en eventuell bevilgning i neste etappe, sier Olsen.

foto
VIL HJELPE: Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, sier at kommunen ønsker å bistå Kråkeslottet barnehage praktisk.