Frp fremmet mistillitsforslag mot kommunedirektøren

foto