Første byggetrinn opp mot Strandveien er allerede til behandling hos kommunen. Det er snakk om 90 boenheter som Nilsen & Co regner med å omsette for 250–300 millioner kroner.

Mindre justeringer

– Her står Nord Eiendomsutvikling AS bak prosjektet. Vi er i dialog med kommunen om noen mindre justeringer. Når det er på plass, er alt byggeklart til høsten, sier Kjell Nilsen.

Dette boligprosjektet blir likevel som en miniatyr å regne sammenlignet med planene ut mot sundet. Der skal det bygges 160 boliger i flere, men sammenhengende blokker fra åtte til 16 etasjer.

Tvillingtårn

Opprinnelig hadde Nilsen og Morten Walthinsen planer om å bygge to tårn – Tromsøs svar på de tidligere tvillingtårnene i New York. De skulle bli 22 etasjer og over 70 meter høye.

– Denne planen er skrinlagt. I stedet blir det en mer massiv bygningsmasse, men likevel god plass til andre formål som park, sjøbad, kafé og småbåthavn på nordsiden.

95 kvadratmeter

Kjell Nilsen sier at boligflaten i det største prosjektet blir på rundt 15.000 kvadratmeter. Det gir et snittareal på leilighetene på 95 kvadratmeter.

– Likevel vil vi etterkomme det markedet ønsker. Sånn sett regner jeg med at boenhetene vil ligge fra rundt 50 til 140 kvadratmeter.

Tatt hensyn til

Nilsen sier at selv om blokkene blir opp til 16 etasjer, vil de ikke ødelegge solforholdene nord på Strandkanten.

– I tilknytning til boligmassen, skal det også bygges et parkanlegg hvor kontakten med sjøen blir ivaretatt. Og vi skal selvsagt bidra til det som skal bli en strandpromenade fra sentrum til sørspissen, sier Kjell Nilsen.

Tredje prosjektet

Planene til Nord Utbyggingsselskap AS og Tromsø Utbyggingsselskap AS blir en del av tre prosjekt som ligger langs 200–300 meter på Strandkanten.

Fra tidligere er Selvaag Eiendom i gang på Sjøsiden hvor det kommer 155 leiligheter i åtte blokker. På nordsiden skal Terje Johansen bygge tre blokker med vel 100 boliger.

John Strandmo

foto
SØRFRA: Slik tar det største prosjektet seg ut fra sør. I tillegg til 160 boliger, blir det sjøbad, park og kafé i området. Illustrasjon: Steinsvik Arkitektkontor AS Foto: Steinsvik Arkitektkontor
foto
PANORAMA: Slik vil boligprosjektet ta seg ut. Blokkene blir fra åtte til 16 etasjer. Illustrasjon: Steinsvik Arkitektkontor AS Foto: Borealis Arkiteker
foto
Foto: Borealis Arkiteker