Etter prøvearrangement i 2012, har Tromsø Sanitetsforening og Gutta på Skauen arrangert eldrefestival på Freidigtunet i 2013 og 2014. Arrangørene var bestemt på å fortsette, inntil et vedtak fra Tromsø kommune slo beina under festivalen.

Avslag

- Vi var nødt til å sikre instrumenter og utstyr i tilfelle plutselig regnvær, og skulle festivalen fortsette måtte vi få tak over vår lille scene. Høsten 2014 hadde vi befaring med Tromsø kommune og byggesaksleder Laila Falck på Freidigtunet. Vi orienterte om saken og ble enige om at vi skulle sende en søknad, skriver Gutta på Skauen i et brev til kommunen.

Overraskelsen var, ifølge arrangørene, stor da Tromsø kommune avslo søknaden om å bygge tak på scenen.

- Sjøl om vi var unige i kommunens begrunnelse, var vi nødt til å forholde oss til avslaget. Vi har diskutert dette, og har kommet fram til at vi dessverre må trekke oss ut av arrangementet, skriver Gutta på Skauen-leder Per Rein i brevet.

Les også: Rekordoppmøte på Eldrefestivalen

Ikke i samsvar

I tidligere korrespondanse mellom Gutta på Skauen og kommunen, skriver byggesaksjef Laila Falck at hun har forståelse for ønsket om å legge bedre til rette for å arrangere Eldrefestivalen i fremtiden, men at hun mener et slikt permanent tiltak ikke fremmer allmennhetens bruk av friluftsområdet.

Tiltaket er ikke i samsvar med reguleringsplanen og krever dispensasjon.

– Bygningsmyndigheten har en restriktiv holdning til ytterligere utvidelse av Freidigtunet før det er utarbeidet en forvaltningsplan for friluftsområdet i Tromsdalen. Inntil det er avklart kan det ikke påregnes at dispensasjon gis, skriver Falck til Gutta på skauen.

Trist

- Vi har lagt ned betydelige ressurser disse årene for å få til et vellykket arrangement for beboere av kommunens sykehjem. Det er derfor trist at kommunen stopper dette. Vi takker for det positive samarbeidet vi har hatt i disse tre årene med sykehjemmene, skriver Rein i brevet.

Et lite stikk til kommunens politiske ledelse tillater han seg også å komme med.

Kanskje kommer det i framtiden ny ledelse i kommunen som vil verdsette Eldrefestivalen for sykehjemmene. Til høsten er det valg, avslutter Rein.

SVINGOM: Gutta på Skauen-leder Per Rein sier arrangørene bak Eldrefestivalen har gitt opp. Foto: Tom Benjaminsen