– Troms fylkeskommune vil be Tromsø kommune avslå søknaden om dispensasjon for igangsetting av grunnarbeider i forbindelse med badeanlegg, skriver fylket i et brev til Asplan Viak AS, som har søkt om dispensasjon, på vegne av kommunen.

Les mer: Deler av badelandet ligger på fylkets tomt

Har avslått søknad

Arbeidet består av brøyting, graving og sikring av byggegrop. Fylkesmannen har også avslått dispensasjon.

Fylkeskommunen begrunner avslaget med at det pågående planarbeidet ikke er ferdig.

– Regulerinsgplikten oppstår som følge av tiltakets størrelse og fordi virkningene for omgivelsene er omfattende og usikre. Dersom kommunen imøtekommer søknaden, vil fylkeskommunen vurdere å påklage avgjørelsen, heter det.