Nordnorsk sjømat kan ha vært helseskadelig i steinalderen

foto