Kirkens Bymisjon arrangerer flere julefeiringer: – Det er viktig at det foregår jul

foto