Rødt vil vite hva atomubåtanløpene koster kommunen

foto