Vil bygge kunstige reir i sentrum for å berge truet fugleart

KRYKKJETÅRN: I forbindelse med forskningsprosjektet «Urbane krykkjer i Tromsø» planlegger forskere å sette opp kunstige hekkeplasser, blant annet på Sørjeteen. Foto: Jon Terje Eiterå Foto: Jon Terje Eiterå