Enigheten gjelder blant annet navn, visjon og mål, antall medlemmer i fylkestinget og sammensetning av fellesnemnda.

Knut Storberget og fylkesordførerne i Troms og Finnmark møtte pressen torsdag ettermiddag og signerte sammenslåingsavtalen etter to dager med forhandlinger.

– Vi har kommet til enighet om en avtale som innebærer at vi får ett fylke. Det er gjort et godt stykke arbeid for å sikre vekst i et område av Norge som vi alle er veldig glad i, sa meklingsmann Knut Storberget før partene signerte avtalen i Oslo, ifølge NTB.

Kommunalminister Monica Mæland hyllet partene for innsatsen de har gjort.

– Nå starter det viktige arbeidet med å utvikle den nye regionen, og få en effektiv og sterk organisasjon med god legitimitet på plass, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Her er noen av hovedpunktene. Avtalen i sin helhet kan lese her.

  • Den nye fylkeskommunen skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune. Navnet skal skrives på norsk, samisk (Dávvin) og kvensk (Ruija).

  • Visjonen til den nye fylkeskommunen er: «Et sterkere nord».

  • Det nye fylkestinget skal ha 57 medlemmer.

  • Fellesnemnda består av 36 medlemmer, og konstituerer seg selv. 19 av medlemmene kommer fra Troms, 17 medlemmer kommer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda velges fra Troms, nestleder fra Finnmark.

  • Formannskapsmodellen legges til grunn.

  • Politisk ledelse ligger i Tromsø.

  • Øverste administrative ledelse skal ha sete i Tromsø. Assisterende administrative leder skal ha sete i Vadsø.

  • Ingen som er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner på tidspunktet hvor fylkestingsvedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen. Dette gjelder frem til 31. desember 2024.