– Det er et statsbudsjett med ingen overraskelser og ingen hjelp, sier Steinveg.

I forslag til statsbudsjett for 2017 ligger Tromsø an til å få 3,72 milliarder kroner i frie inntekter og en nominell vekst på 83,4 millioner kroner i regnskapet fra 2016–2017.

Les mer: - Kommunen er i en alvorlig økonomisk krise

Overforbruk

– De frie inntektene ligger på det nivået vi har beregnet de skulle ligge. Det betyr at vi har om lag 100 millioner kroner for lite til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. I år har aktivitetsnivået vært for høyt i forhold til inntektsnivået.

Tirsdag la hun fram den såkalte Økonomirapport II. I rapporten går det fram at kommunen har brukt 102,9 millioner kroner mer enn budsjettert. Statsbudsjettet for 2017 betyr ikke noe for årets overskridelser.

– Den jobben må vi gjøre selv, sier hun.

Les mer: Kommunens overforbruk kan føre til oppsigelser

Øremerkede midler

Administrasjonssjefen har ikke regnet ut i detalj hvordan de frie inntektene slår ut fordi mange faktorer spiller inn, som alderssammensetning, geografi, vekstandel, lønns- og prisvekst, blant annet.

– Vi trenger mer tid til å analysere tallene. Kommunalminister Jan Tore Sanner gir kommunene en vekst i de frie inntektene på fire milliarder kroner. Her ligger det øremerkede midler til styrking av helsestasjonene, skolehelsetjenesten, rusomsorg, 4,8 millioner til tidlig innsats i skolen og 730.000 kroner til frivillighetssentraler.

Les mer om statsbudsjettet:

Seier for Tromsø

Steinveg gleder seg imidlertid over at det nå blir femårig obligatorisk lærerutdanning på landsbasis.

– Det er en seier for Tromsø som startet med dette.

Hun gleder seg også over at det kommer fem millioner kroner som bevilgning til Statsbygg til prosjektering av nytt bygg for Tromsø Museum – Universitetsmuseet.