Barnehagen, som er foreldrestyrt, får leie hus og tomt gratis av kommunen, mot at de tar seg av vedlikehold.

Etter flere kostbare vedlikeholdsprosjekter av det verneverdige bygget barnehagen holder til i, står barnehagen nå på grensen til hva som er økonomisk forsvarlig.

Vedtok forslag

Da et murparti på barnehagens tomt raste ut på nabotomten tidligere i år, henvendte barnehagen seg til kommunen for å få hjelp, men fikk avslag.

Etter at iTromsø omtalte saken i oktober, ble det i finans- og næringskomiteens møte samme måned fremmet et forslag fra Jarle Heitmann (Ap). Han anmodet byrådet om å gå i dialog med Kråkeslottet barnehage for å finne løsning på fjerningen av muren. Forslaget ble enstemmig vedtatt, men saken har deretter blitt utsatt to ganger av kommunestyret.

Befaring

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt), forteller at det er uklart om muren er på kommunens eiendom, som Kråkeslottet barnehage fester, eller på naboens.

– Det er gjort ei befaring av bydrift hvor de vurderte muren i forhold til nabotomten. De fant de ut at det var uklart hvor nabogrensene går. Dette vil det bli gjort en vurdering på til våren.

Olsen viser til at kommunen må vente til våren for å få målt opp grensen helt nøyaktig.

– Da vil vi vite hvem som har ansvaret for muren og hva som er mest hensiktsmessig å gjøre, sier finansbyråden.

Ikke påtatt seg ansvar

Styreleder i Kråkeslottet barnehage, Catrine Giæver, forteller at barnehagen oppfattet dette som om at kommunen, som eier av tomten, aksepterte ansvar for muren og den videre håndteringen av saken, og at avklaringen av tomtegrensene ble en sak mellom kommunen og naboene.

I forrige uke fikk styret imidlertid beskjed fra finansbyråden om at uklarheten om grensen ikke endrer det faktum at barnehagen har rettigheter og plikter i henhold til festeavtalen, og at kommunen ikke har påtatt seg ytterligere ansvar for reparasjonsarbeidet.

– Vi blir usikre på hva dette betyr. Alt er veldig uklart. Tidligere i høst ble det gitt uttrykk for at kommunen tar ansvar, men det virker ikke som om dette har noen praktisk betydning. Vi får bare håpe at det er politisk vilje til å hjelpe når det kommer til stykket, sier Giæver.

Ingen juridisk forpliktelse

Jens Ingvald Olsen peker på at vedtaket i finanskomiteen sier at kommunen skal søke samarbeid med barnehagen.

– Vilkåret er at muren er på tomten barnehagen fester av kommunen. Det betyr likevel ikke at kommunen har påtatt seg det juridiske ansvaret for muren. Men det politiske vedtaket fra finanskomiteen om å være behjelpelig gjelder fremdeles.

Han legger til at man ennå ikke vet hvor stor operasjonen med å fjerne muren vil bli med tanke på økonomi og mannskap.

– Til våren vil vi se på hva som kan gjøres og hvor mye kommunen skal bidra med. Vi har ingen juridiske forpliktelser til denne festeavtalen. Vi har flere hundre festeavtaler, og i den grad kommunen vil stille opp for barnehagen er det et politisk ønske.

Kan ikke love

– Så du kan ikke si sikkert om kommunen vil hjelpe barnehagen med å fjerne muren dersom den er på tomten barnehagen fester?

– Vedtaket fra finanskomiteen står ved lag, men vi kan ikke love at vi tar kostnadene. Det vil bli gjort en faglig vurdering om hva som bør gjøres. Når det er gjort må det tas en ny politisk vurdering hvordan vi ønsker å følge det opp, og om vi skal bevilge penger. Man kan ikke påberope festeavtalen som grunnlag for at vi skal hjelpe – det må i så fall være et politisk ønske og utelukkende ei politisk tilgodeseing, sier Olsen.

foto
UKLAR TOMTEGRENSE: Det er denne muren, som står på utsiden av barnehagens gjerde, som kan velte økonomien til Kråkeslottet barnehage dersom det viser seg at barnehagen selv må dekke kostnadene ved å fjerne den. Foto: Tom Benjaminsen
foto
GIR INGEN LØFTER: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) sier kommunen ikke kan love at de vil ta kostnadene ved å fjerne muren som har rast ut. Foto: Ronald Johansen