I disse to bydelene vil kommunen gjøre noe med sosiale forskjeller: – Vi har en viss opphopning av levekårsutfordringer

foto