Brannsjefen ser gode grunner til å forby engangsgriller