Først skulle tunnelene stenges i mars – nå utlyses kontrakten for Tromsøtunneler på nytt

foto