Starter nytt restaurantkonsept i sentrum: Neste uke kan de få skjenkebevilling