Økte omsetningen med over en million kroner – til tross for nedstengt restaurantbransje